ID: 22223

Thành Viên

Nạp thẻ

ID của bạn: 336821

*Chú ý: Nạp thẻ sai mệnh giá mất 100% giá trị thẻ

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Kết quả
10/02 12:38 MOBIFONE 230762174866 091201000638587 20,000đ

Thành Công

10/02 12:33 MOBIFONE 292047489106 091201000638594 20,000đ

Thành Công

19/01 14:31 VIETTEL 116485878697736 10008124834544 20,000đ

Thành Công

14/01 08:45 VIETTEL 716904288245090 10007497537588 20,000đ

Thành Công

04/01 14:51 VIETTEL 412960851669273 10008467917271 20,000đ

Thành Công

24/12 09:38 MOBIFONE 225207085113 092701000788750 50,000đ

Thành Công

13/12 11:13 VIETTEL 619114708336856 10008046820778 50,000đ

Thành Công

12/12 09:21 VIETTEL 817407281648985 10008115846567 20,000đ

Thành Công