ID: 22223

Thành Viên

LỊCH SỬ VÒNG QUAY

ID Giao dịch Số tiền Mô tả Thời gian
#278249 Vòng Quay FreeFire -28,000đ Nhận được 9999 Kim Cương 20/02 09:36
#256367 Vòng Quay FreeFire -28,000đ Nhận được Kim Cương 06/02 12:10
#14685 Vòng Quay FreeFire -20,000đ Nhận được 9999 Kim Cương 10/11 19:43